www.suncevkrug.com - mobilni telefon: +381 60 7071710 - telefon: +381 11 7354167 - e-mail: office@suncevkrug.com
 
   
   
 

Сунчев круг Обезбеђења ДОО

                   
Предузеће за физичко-техничко, против-пожарно обезбеђење и пружање интегрисаних безбедносних услуга.

Сунчев круг Обезбеђења Д.О.О“ са седиштем у Београду, Трговачка 16А, са својим професинолним људским и техничким капацитетима, сврстава се у врх компанија Србије које се баве наведеним услугама.

Пословна политика компаније заснована је на непрекидном усавршавању својих руководећих и извршних кадрова и тимова, унапређењу техничких капацитета и организације рада.

Поседујемо сертификат за ISO 9001:2008 стандард почев од 06.09.2013. године, что је потврда професионалног приступа у делатности којом се бавима. У складу са законом о приватном обезбеђењу „Сунчев круг Обезбеђења Д.О.О“ поседује лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским манефестацијама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.

Руководећи кадар компаније је високо образован и стручно квалификован за пружање наведених услуга. Компанија у свом раду користи модерне телекомуникационе системе и опрему реномираних произвођача.

 

Ваш сунчев круг у коме се осећате безбедно!!!

 

 

 

 
 

 
 
low