gornji panel
 
 
   
 
 

 

Сунчев круг обезбеђења ДОО као једна од водећих компанија у сфери безбедности вас и ваше имовине нуди Вам следеће услуге:

  • Саветовање и подршка у области безбедности,
  • Израда планске документације из области безбедности,
  • Израда безбедностих процедура,
  • Обука и увежбавање запослених
  • Физичко-техничко обезбеђење објеката, скупова и личности,
  • Услуге техничке заштите,
  • Услуге из области заштите здравља на раду (БЗР)
  • Услуге из области заштите од пожара, пројетовање инсталација и одржавање система заштите од пожара и израда пројетне документације,
  • Остале услуге по договору